اسامی کاکتوس ها با تصویر به همراه ساکولنت ها

اسامی  کاکتوس ها با تصویر به همراه ساکولنت ها

اسامی کاکتوس ها با تصویر به همراه ساکولنت ها

در این مجموعه اسامی همه کاکتوس ها و ساکولنت ها به همراه تصویرشان آمده استبسیار مفید 
جزوه ای با قیمت مناسب  و بسیار سودمند…

اسامی کاکتوس ها با تصویر به همراه ساکولنت ها

اسامی  کاکتوس ها با تصویر به همراه ساکولنت ها

اسامی کاکتوس ها با تصویر به همراه ساکولنت ها

در این مجموعه اسامی همه کاکتوس ها و ساکولنت ها به همراه تصویرشان آمده استبسیار مفید 
جزوه ای با قیمت مناسب  و بسیار سودمند…

نرم افزار اندروید آموزش کاشت زعفران

نرم افزار اندروید آموزش کاشت زعفران

نرم افزار اندروید آموزش کاشت زعفران

آموزش کاشت داشت برداشت تخصصی زعفران در غالب نرم افزار اندرویدی در موبایل شما…..

قارچ پرورشی، کمپوست-طرح توجیهی احداث کارگاه تولید قارچ و کمپوست

قارچ پرورشی، کمپوست-طرح توجیهی احداث کارگاه تولید قارچ و کمپوست

قارچ پرورشی، کمپوست-طرح توجیهی احداث کارگاه تولید قارچ و کمپوست

خلاصه پروژهمحصول: قارچ پرورشی، کمپوستظرفیت تولید: قارچ پرورشی 100 تن، کمپوست 500 تندرصد تأمین مواد اولیه: 100% داخلیسرمایه گذاری کل پروژه: 7938.6 میلیون ریالهزینه های تولید: 2635.1 میلیون ریال
ویژگی ها
تعداد صفحات:102
نوع فایل:PDF
نوع فونت:نازنین
نمودار:حاوی نمودار
جدول:حاوی جداول
فرمول:حاوی محاسبات
حاوی تصاویر:حاوی تصاویر

فهرست مطالبفصل اولچکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادیفصل دومکلیات معرفی محصولتعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصولنام و…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان