پاورپوینت کربوهیدراتها

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 42
حجم فایل 997 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 42 صفحه

کربوهیدراتها کربوهیدراتها (گلیکانها): دارای ساختار پایه ای به صورت زیر هستند مونوساکاریدها: قندهای ساده با چندین گروه OH. بر اساس تعداد کربن به تریوز، تتروز، پنتوز، هگزوز …
دی ساکاریدها: از دو مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.
الیگوساکاریدها: تعداد محدودی مونوساکارید که به صورت کوالان به هم متصل شده اند ساخته شده اند.
پلی ساکاریدها: پلی مری از واحدهای مونوساکاریدی، بیش از 10 واحد مونوساکاریدها (قندهای ساده) كربن نامتقارن یا كربن كایرال، كربنی است كه هر چهار استخلاف آن توسط تركیبات متفاوت اشغال شده باشد. كربن نامتقارن یا كربن كایرال مثال: کربن های شماره 2 در گلیسرآلدهید که یک تریوز است 2n تعداد ایزومرها در یک قند n= تعداد کربن نامتقارن برای تشکیل ایزومر در قندها اتم کربن نامتقارن یا کایرال ضروری است كربن نامتقارن یا كربن كایرال كربن نامتقارن یا كربن كایرال کربن های شماره 2، 3، 4 و 5 در گلوکز ایزومرها: ترکیباتی با فرمول شیمیایی (ملکولی) یکسان و فرمول ساختاری متفاوت هستند. اشکال مختلف قندها (ایزومریسم) ساختاری: در آنها اتم ها و گروه های عاملی از راه‌های متفاوتی به هم وصل شده‌اند

فضایی : در آنان شکل پیوندها یکسان است؛ اما شکل هندسی اتم‌ها و گروه‌های عاملی در فضا متفاوت است ساختاری: عاملی و شاخه‌ای

فضایی (استریوایزومر) : ترکیباتی که ساختمان یکسانی دارند، اما شکل فضایی آنها تفاوت دارد:انانتیومر و دیاسترومر انانتیومر: ایزومرهایی فضایی که تصاویر آینه ای آنها بر روی هم انطباق پذیرمی‌باشند

دیاسترومر؟

اپیمر؟ اشکال مختلف قندها (ایزومریسم) ایزومرهای آلدوز و کتوز (ایزومر ساختاری) کتونها دارای یک گروه کتونی در ساختار خود هستند. آلدوزها دارای یک گروه آلدهیدی در ساختار خود هستند . گلوکز فرکتوز انانتیومر (ایزومر فضایی) تصاویر آینه ای ایزومرهایD و L بر اساس چگونگی قرار گرفتن گروه هیدروکسیل در دورترین کربن متقارن از گروه آلدهید یا کتون قند ال-گلیسرآلدهید د-گلیسرآلدهید ایزومرهایD و L بر اساس تغیر جهتی که در نور پلاریزه می دهند
به راست گرد (+) و چپ گرد (-) تقسیم می شوند ال-گلوکز د-گلوکز ساختار خطی برای گلوکز ساختار هاورس برای گلوکز ساختار صندلی برای گلوکز پیوند همی استال و همی کتال یک گروه آلدهیدی با یک گروه الکلی واکنش داده و یک گروه پیوند همی استال تشکیل می دهد
یک گروه کتونی با یک گروه الکلی واکنش داده و یک پیوند همی کتال تشکیل می دهد
گروه های آلدهیدی و کتونی در پنتوزها و هگزوزها می توانند با گروه الکلی (OH)، کربن های پائینیتر در ساختار خود پیوندهای همی استال و همی کتال تشکیل دهند.
تشکیل حلقه پیرانوز (شش ضلعی) در گلوکز تشکیل حلقه پیرانوز در گلوکز تشکیل حلقه فورانوز (پنج ضلعی) در فروکتوز فروکتوز یا
قند میوه یا لولوز تشکیل حلقه پیرانوز(شش ضلعی) در فروکتوز تشکیل حلقه فورانوز و پیرانوز در فروکتوز اپیمر ساختار هاورس قندهایی كه با هم تنها در محل استخلاف یك اتم كربن( از نظر چگونگی استقرار گروه هیدروکسیل نسبت به صفحه ساختار فضایی)، اختلاف دارند اپیمر گفته می شود. اپیمر بتا-د-مانوپیرانوز و بتا-د-گلوکوپیرانوز تنها از نظر چگونگی قرار گرفتن گروه OH روی کربن
شماره 2 با هم تفاوت دارند که در گلوکز در جهت صفحه و در مانوز در جهت عمود بر صفحه است تفاوت ساختاری گلوکز، گالاکتوز و مانوز R-OH + HO-R’  R-O-R’ + H2O پیوند گلیکوزیدیک گروه OH کربن آنومری یک قند با گروه OH قند دیگر یا سایر ترکیبات می تواند پیوند برقرار کند. مثال: تشکیل پیوندmethyl glucoside بین متانول و گلوکز دی ساکاریدها b(14) a(12) a-D-glucopyranosyl-(12)-b-D-fructopyranose.) b-D-galactopyranosyl-(1 4)-a-D-glucopyranose نشاسته :
قند ذخیره‌ای مهم در گیاهان است. بخصوص در دانه‌ها (گندم ، جو ، ذرت و مانند آن) و در غده‌ها (سیب زمینی) ذخیره می‌شود. نشاسته در آب به شدت نامحلول است و در آب گرم متورم می‌شود و چسب نشاسته می‌سازد. نشاسته که یکی از محصولات فتوسنتز است

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت کارگاه نامه نگاری و مکاتبات اداری

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 114
حجم فایل 655 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 114 صفحه

نامه نگاری
Comunicación y Gerencia عناوین موضوعات کارگاه نامه نگاری و مکاتبات اداری آشنایی با تقسیم بندی نامه ها ریخت شناسی نامه ها شیوه نگارش نامه ها انواع نامه های اداری و مراحل تهیه آنها اصطلاح شناسی مکاتبات اداری نامه ها و شکایات حقوقی اسناد و نوشته های حقوقی آشنایی با سبک نگارش انواع نامه های تسلیت ، تشکر ، دعوت ، خانوادگی و دوستانه ، خداحافظی ، تودیع و معارفه و … اهمیت مکاتبات اداری          یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری است
. مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد.
یکی از ارکان ساختار ادارت، نوشتار اداری است که از سویی دیگر
بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است. اهمیت مکاتبات اداری ارزش قانونی
محتوای نامه از حیث پیام ، نوع نگارش و استناد می تواند اثر مثبت یا منفی داشته باشد.
سند حکومتی است و آثار سیاسی ، حقوقی ، اقتصادی و اسنادی بر آنها مترتب است.
عمده ترین و موثرترین وسیله ارتباطی در سازمانها است.
25 درصد وقت مدیران صرف نامه های اداری می شود. برقرای ارتباط و تبادل اطلاعات
انعکاس فعالیتهای ادارات و موضوعات گوناگون
شناخت اوضاع اجتماعی و فرهنگی
استفاده از اسناد و مدارک برای قضاوت
انتقال معلومات و تجارب حال به آینده نقش نامه ها و مکاتبات اداری تعریف نامه ی اداری نامه ی اداری، نوشته ای است که برای انجام یک کار اداری، آموزشی، اطلاع رسانی و …..تهیه و میان اداره ها، سازمان ها، شرکت ها و افراد، مبادله می شود.
هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل یا خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد اصطلاحاً نامه اداری نامیده میشود .
کلیه مکاتباتی که با هدف معیین و مشخص فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین بین سازمانها به منظور برقراری ارتباط مبادله می گردد .
انواع نامه ها نامه ی وارده
نامه صادره
نامه محرمانه

اسناد طبقه بندی شده با توجه به میزان محرمانه بودن
محرمانه
خیلی محرمانه
سرّی
بکی سرّی انواع نامه های اداری بر اساس نوع گیرنده نامه ی اداره به اداره
نامه ی اداره به شخص
نامه ی شخص به اداره نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار:  نامه های خبری: نامه هایی که به واسطه آنها نتیجه کاری یا آغاز و پایان کاری اطلاع داده می شود.
نامه های بازدارنده: نامه هایی که از انجام کاری یا بروز حادثه ای بطور موقت یا دائم جلوگیری می کنند.
نامه های دستوری-درخواستی: نامه هایی که در آنها ارتباط عمودی حاکم است، مثل درخواست از مقام بالاو یا دستور مافوق به کارمند زیر دست.
 نامه های هماهنگی: نامه هایی همانند بخشنامه ها که بمنظور هماهنگی بین دو یا چند واحد و سازمان تهیه می شوند. نامه های اداری از نظر سطوح ارتباطی نامه های داخلی :
نامه های داخلی به مکاتباتی اطلاق می گردند که در داخل سازمان بین واحد های مختلف جریان دارد :
نامه بین دو داحد هم سطح
نامه از واحد بالاتر به واحد پایین تر
نامه از واحد پایین تر به مقام یا واحد بالاتر
نامه از طرف کارمند به عنوان یک واحد
نامه از طرف یک واحد سازمانی به کارمند
انواع نامه ها از نظر موضوع : فرمان
ابلاغ
حکم
حکم استخدام
سپاس و تجلیل
توبیخ
دستور
بخشنامه
استوار نامه اعتبارنامه
حکم ترفیع
حکم انفصال
بازنشستگی
اعلام وصول
حواله
گزارش
حکم اخراج
و …. ابعاد نامه های اداری قطع ـ A3ـ 297* 420
برای جدول ها / نمودارها / صورت های مالی بزرگ
قطع ـ A4ـ 297* 210
مخصوص نامه های بیش از 5 سطر کوچک
قطع ـ A5ـ 148* 210
مخصوص نامه های کمتر از 5 سطر کوچکتر
قطع ـ A6ـ 105* 148
بدون سر لوحه برای مبادله یاد داشت اداری
ریخت شناسی نامه های اداری سرلوحه و آرم 

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 152
حجم فایل 1.084 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 152 صفحه

هنر در تمدن اسلامى اقوام و ملل جهان در آشنایى با هنر و بهره ورى از آن تقدّم و تأخّر دارند.
ایرانیان و رومیان، سده ها پیش از ظهور اسلام با هنر آشنا شده بودند و هر یك از این دو قوم، همزمان با ظهور اسلام، سنتهاى هنرى چند صد ساله داشتند.
نخستین عربهاى مسلمان، نگاه خود را بر آثار هنرى جهان هنگامى انداختند كه یك دسته از سپاهیان آنان در مشرق، كاخ رها شده پادشاه ساسانى را در تیسفون تصاحب كرد و دسته دیگر در بیزانس پیشروى كرد و صحراى سینا را در نوردید و به سال ١٨ق به مصر رسید و شهر اسكندریه را در اختیار گرفت. هنرهای اسلامی ویژگى منحصر به فرد اسلام و نیز عاملى كه موجب گسترش جهانى آن شد، آمیزشى است كه از عناصر قومى و جهانى در آن حضور یافته است.
اسلام، آغوش خود را به سوى همگان باز كرد و برابرى و برادرى عموم مؤمنان را در پیشگاه خداوند، از هر نژاد و ملتى كه بودند، اعلام کرد.
در نتیجه این روش، میراث هنر اسلامى عبارت بود از شیوه آمیخته صدر مسیحیّت و بیزانسى همراه با بازتابهایى از صورتهاى هنرى یونانی (هلنى) و رومى و مجموعه وسیعى از سنتهاى ایرانى. هنرهای اسلامی عربستان پیش از اسلام، از نظر هنرى سواى خط عربى كه بالقوّه آمادگى پذیرش زینتهاى هنرى را داشت، و بعدها، از سده سوم تا نهم هجرى، آن زینتها را یافت، از درون مایگى چندانى برخوردار نبود.
شعر و سرود بیشترین هنر عرب بوده است تا آن كه فتوحات مسلمانان آنان را با دیگر مظاهر هنر آشنا ساخت و موجب شد تا آن چادرنشینان ناگهان دیده بر كاخهاى ایرانیان و كلیساها و پرستشگاههاى یونانیان و رومیان با آن همه گوهرهاى درخشان و موزائیكهاى زرین و ظروف شیشه اى و سفالهاى نقاشى شده و عاجهاى كنده كارى شده و ابریشمهاى بافته شده گشودند. هنرهای اسلامی از پایان سده اول هجرى فرمانروایان مسلمان، در نواحى مسخر شده، ساخت مسجدها و كاخهاى با شكوه را آغاز كردند و كوشیدند تا آثارى بزرگتر و با شكوه تر از بناهاى دوران پیش از اسلام به وجود آورند.
بیشتر نخستین معماریهاى اسلامى در كشاكش روزگار شكل و هیئت اصلى خود را از دست داده است؛ زیرا سازندگان آنها كه استادكاران ایرانى، مصرى، شامى و رومى بوده اند عادت داشته اند كه شـیو ه هاى معـمول خـود را در سـاخـتن آن بنـاهـا به كار برند. هنرهای اسلامی هنرهای اسلامی از اوایل سده دوم هجرى به بعد كه كم كم سنتى معین و مشخص در هنر اسلامى به وجود آمد و رو به كمال گذارد، ناگزیر، آن ویژگى هاى قومى و ملّى را از بناهایى كه نیاز به تجدید داشتند مى گرفت و همه را بر سنّت هنر اسلامى منطبق مى ساخت. معمارى معمارى اسلامى در هیئت و شكل سه نوع بناى عمده به ظهور رسید:
۱- مساجد؛
۲- مدارس؛
۳- آرامگاه ها معمارى «مسجد جامع دمشق» که بین سالهای ۸٧ تا ٩۶ق و روزگار «ولید» بر جای پرستشگاه ژوپیتر (خداى خدایان روم) ساخته شد، و در شمار كهن ترین بناهاى اسلامى است؛ دیوارهایى پوشیده از موزائیك كارى شیشه اى به روش خاص بیزانس داشت. معمارى یك بناى دیگر آغاز عهد اسلامى، كاخ هشام بن عبدالملك (حك: ۱۲۵- ۱۰۵ق) است که (سراى زمستانى) خوانده مى شد و در بیابانى خالى از سكنه و سوزان در نزدیكى اریحا برافراشته شد و باغ «خربة المفجر» (جایی که آب برآید) آن را در میان گرفته بود و بیشتر آن، در زلزله سال 131ق ویران شد. بی شک باید ایرانیان كه به داشتن باغها و كاخها پرآوازه بودند، در ساخت خربة المفجر همكارى كرده باشند.
یك سال پس از مرمت گرمابه كاخ خربةالمفجر، خلافت امویان برافتاد و عباسیان كه از پشتیبانى ایرانیان برخوردار بودند، دارالخلافه را از دمشق به بغداد بردند و براى این مقصود صد هزار كارگر در مدت چهار سال كار كردند تا بغداد بتواند شكل یك پایتخت باشكوه را به خود بگیرد. معمارى بغداد به شكل دایره اى ساخته شد و مركز شهر را حصارى درمیان گرفته بود كه درون آن حصار، كاخهاى سبز گنبد خلفا همچون كاخهاى شاهنشاهان ایران برافراشته گردید.
ایرانیان در ساختن این شهر و فراهم آوردن اسباب و اثاثیه زیباى آن، نقش عمده داشتند.

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت نگاهی به کشور فنلاند

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 38
حجم فایل 558 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 38 صفحه

به نام آنكه جان را فكرت آموخت نگاهی به کشور فنلاند جغرافیای فنلاند مکان:
اروپای شمالی در مرز دریای بالتیک و خلیج بوسنی وخلیج فنلاند بین سوئد و روسیه
مساحت کل:
کیلومترمربع 338145 وضعیت اب وهوایی:
هوای سردو بالقوه قطبی ولی بخاطر نفوذ ملایم جریان اطلس دریای بالتیک و بیش از 60000 دریاچه تا حدی معتدل استفاده از زمین:
قابل زرع %6.54 محصولات دائمی 0.02% سایر محصولات 93.44%

سابقه تاریخی فنلاند بین قرون 12 تا 19 تحت قلمرو سوئد بود و از سال 1809 به بعد یکی از ایالات خود مختار روسیه محسوب میشده است. در سال 1917 کاملا مستقل شد.در جنگ جهانی دوم ولو با از دست دادن مقداری از خاکش در دفاع از ازادی خود و مقاومت در برابر تهاجم شوروی سابق موفق عمل کرد.در نیمه دوم قرن به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کردند از اقتصاد کشاورزی تا اقتصاد مدرن و گوناگون صنعتی.درامد سرانه کشور هم اکنون مطابق استاندارد اروپای غربی است.فنلاند اولین کشوراروپای شمالی بود که در سال 1999 به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا به سیستم یورو پیوست تعداد ایالات استقلال یافته در زمان های مختلف فنّاوری اطلاعات

تعریف اصطلاح جامعه اماری برای اشخاص بی شماری که این اصطلاح مدرن و با کلاس را شنیده اند ولی معنی ان را نمی دانند میتواند شروع خوبی باشد. روزنامه نگار انگلیسی الاصل( پاتریک هامفری) ان را یک (بازورد) میخواند که انسان ها از مد ت ها قبل با ان سروکار داشته ولی اکنون سریعتر از گذشته در حال تغییر است.وی می افزاید: استفاده از اطلاعات انسانهای دیگر هنگامی پیشرفت کرد که انسانها علم زبان را توسعه دادند وجوامع اطلاعاتی نیز هنگامیکه دولتها درصد ها سال پیش تحصیل را اجباری کردند بوجود امدند.در قرن بیستم تلویزیون و رادیو به تکامل جامعه اماری کمک کردند وحتما به خاطر دارید که مدتها قبل ازاختراع رسانه های الکترونیکی روزنامه ها و کتاب های چاپی نیز وجود داشتند. بیشتر افراد بر این عقیده اند که هرجا صحبت از جامعه اطلاعاتی است افکار به سمت گوشی های موبایل کامپیوتر اینترنت و یا به عبارت دیگر فناوری اطلاعات معطوف میشود.در نتیجه جامعه اطلاعاتی مقوله ای است که بسیار برفناوری اطلاعات تکیه دارد.اینجا در فنلاند فناوری اطلاعات پیش از تجارت و صنعت ابتدا در مدارس بیمارستان ها و کتابخانه ها رایج بوده است.حتی در خانه ها هم نقش مهمی بازی می کنند.واقعا دانستن این نکته جالب است که %75 مردم فنلاند بدون گوشی های موبایل( جس اس ام) شان چه کار خواهند کرد؟ مردم فنلاند برانند که کشور را به یک جامعه اطلاعاتی تبدیل کنند اما درک مقصود انها از این کار به درستی مشخص نیست ولی بگفته پاتریک هامفری تصمیم انها احتمالا محقق میشود زیرا مردم فنلاند بسیار مشتاق فناوری جدید هستند. صندوق ملی تحقیق وتوسعه فنلاند چشم انداز ملی جامعه اطلاعاتی را این گونه ترسیم میکند: جامعه فنلاندی ازفرصت های جامعه اماری استفاده میکند و انها را توصعه میدهد تا بدینوسیله کیفیت زندگی و علم و رقابت بین المللی در ارتباطات را به گونه ای مثال زدنی و تنوع پذیر و همیشگی بهبود ببخشد فناوری اطلاعات در جامعه فنلاندی به میزان شگفت اوری نفوذ کرده که این در کار افرینی وبهبود سطح زندگی مردم صد درصد موثر بوده است.به ارقام زیر دقت کنید:حدود %70 از مردم فنلاند از کامپیوتر در محل کار خود استفاده میکنند.%75 موبایل دارندو%70 از اینترنت استفاده می کنند.به درستی گفته می شود که در فنلاند هر یک از تسهیلات جدیدی که به وسیله فناوری اطلاعات ارائه میشود سریعا با زندگی روزمره مردم سازگار میشود.بر اساس بررسی های به عمل امده نیم میلیون یعنی %10 مردم فنلاند حداقل هفته ای یک بار از اینترنت در خانه اشان استفاده می کنند. اینجاپرداخت پول از طریق سیستم کامپیوتری بانکی کاملا متداول است.خیلی از خدمات اداری در اینترنت قابل دسترسی است.بر اساس پیش بینی های به عمل امده درصده اینده فنلاندیها قادر خواهند بود مالیات های خود را هم از این طریق بپردازند…

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 32
حجم فایل 1.546 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 32 صفحه

نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان
چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها

دانش آموزان آینده سازان جامعه و عامل پیشرفت اجتماعی و اقتصادی كشور هستند.
مراقبت و پیگیری مستمر حفظ و ارتقاء سلامتی آنها امری اجتناب ناپذیر است.
تغذیه متعادل و کافی برنامه غذایی با شرایط دانش آموزان یكی از عوامل لازم برای حفظ سلامتی كودكان می باشد.
اطلاع یافتن از وضعیت تغذیه دانش آموزان سبب برنامه ریزی بهتر سیاستگذاری های بهداشتی خواهد شد. اهمیت تغذیه دانش آموزان عدم توجه به این موضوع مهم می تواند سلامت جسمی و ذهنی و همچنین رشد و نمو كودكان را به مخاطره اندازد. دانش آموزان یكی از گروههای آسیب پذیر جامعه می باشند.

تغذیه متعادل عامل مهم یادگیری است و باعث رشد تحصیلی و افزایش بازدهی سرمایه گذاری آموزشی و در نهایت بهره وری ملی می شود.

شناسایی ابعاد سوء تغذیه و کمبود مواد مغذی و ارائه راهکارهای کاربردی از جمله مکمل یاری برای این گروه سنی از اهمیت زیادی برخوردار است.
براساس نتایج بررسی الگوی مصرف غذایی خانوارهای شهری و روستایی كشورانجام شده، دریافت كلسیم و آهن در جامعه ایرانی به ویژه در گروه سنی دانش آموزان كافی نیست.
آهن 20 درصد کمتر از میزان نیاز روزانه
تامین 65٪ کلسیم مورد نیاز روزانه افراد با سبد مصرفی کنونی همچنین توجه خاص به دریافت کافی برخی مواد مغذی به علت در حال رشد بودن این گروه سنی مهم است که از جمله این مواد مغذی روی و ویتامین D است.

تقویت برنامه مکمل یاری و ارائه راهکارهای مناسب در مورد استفاده از مکمل های این مواد مغذی اهمیت دارد. پیشنهاداتی در ارتباط با کمبود کلسیم گسترش و تقویت ”برنامه شیر مدرسه“ برای افزایش دریافت کلسیم در گروههای سنی 11-6 و 17-12 سال و توزیع شیر غنی شده با ویتامین D برای بهبود دریافت کلسیم و ویتامین D شیر منبع مهمی از مواد مغذی ضروری برای رشد از جمله کلسیم است.
مصرف آن در دوران کودکی باعث افزایش آرامش و سبب پیشگیری از بسیاری از بیماری ها
نتایج مطالعات انجام شده توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور نشان داد که 90 درصد از خانوارهای ایرانی با کمبود کلسیم مواجه هستند.
همچنین خانوارهای ایرانی شیر را کمتر از سایر فراورده های لبنی مصرف می کنند.
مطالعات نشان می دهد که مصرف شیر طی سال 90 در ایران به طور متوسط 14 درصد کاهش یافته است.
جایگزین شدن شیر با سایر مواد خوراکی با ارزش غذایی کم در رژیم غذایی دانش آموزان غنی سازی شیر با ویتامین D: تامین همزمان دو ماده مغذی ضروری ( کلسیم و ویتامین D )

هر لیوان شیر (250 میلی لیتر):
حدود 315 میلی گرم کلسیم دارد
تامین 30 درصد کلسیم روزانه مورد نیاز
توصیه به مصرف حداقل روزانه 3 واحد لبنیات به منظور تامین کلسیم مورد نیاز بدن برنامه مکمل‌ یاری ویتامین D در مدارس به دلیل کمبود ویتامین D در کلیه سنین به خصوص کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه : اجرای برنامه مکمل‌ یاری با ویتامین ‌‌‌D در مدارس

مکمل‌ یاری با ویتامین D به صورت مگا دوز 50 هزار واحد ماهانه در مدارس عوارض مصرف خودسرانه مکمل ویتامین D و کلسیم مسمومیت با ویتامین D تنها با مقادیر 50 برابر معمولی دیده می شود.
حد قابل تحمل کلسیم 5/2 گرم روزانه برای تمام سنین جهت پیشگیری از هیپرکلسمی است.
هیپرکلسمی می تواند باعث نارسایی کلیوی، کلسیفیکاسیون عروق و بافت های نرم، هیپرکلسیوری و ایجاد سنگهای کلیوی می شود.
دریافت بالای کلسیم همچنین باعث کاهش جذب منیزیم، آهن غیر هم و روی می شود. دریافت بالای کلسیم به خصوص به صورت مکمل می تواند باعث ایجاد یبوست شود.

همچنین دریافت بالای کلسیم از طریق مکمل و نه غذا با:

افزایش خطر ابتلا به سنگهای کلیوی
افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی سطح روی پلاسما طی تکامل بلوغ کاهش می یابد.
در دوران جهش رشد احتباس روی بطور معنی داری افزایش پیدا می کند.

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 249
حجم فایل 2.323 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 249 صفحه

نظام سیاسی اسلام
و رهبری دینی در عصر غیبت مقدمه شعاع تعالیم و عملكرد و تأثیرگذاری اسلام تمام عرصه‌های ظاهری و باطنی انسان رادر برگرفته و برنامه كامل چگونه زیستن و سعادتمند شدن انسان را در نگرش فردی و اجتماعی بیان می‌كند.
مهم‌ترین اهداف حكومت اسلامی
1- استقرار توحید و رهانیدن مردم از بندگی غیر خدا
2- رشد و تكامل علمی، فرهنگی و تربیتی انسانها
3- آزاد سازی توده‌های مردم و انسانهای مستضعف از چنگال ستمگران و بردگی مستكبران
4- برپایی جامعه نمونه و مدیریت فاضله آرمانی از راه قسط و عدل
5- اجرای كامل قوانین آسمانی وانسانی ساز اسلام (اقتصادی- مالی- حقوقی- قضایی- سیاسی- اجتماعی) « ولایت» مهم ترین اصل دراسلام و نگهبان توحید، نبوت، عدالت ومعاد است.

امام باقرعلیه السلام می‏فرماید : « اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شد، برنماز، زكات، روزه، حج و ولایت و بر هیچیك از اینها چون ولایت توصیه نشده است، اما مردم چهار چیز را گرفتند و ولایت را رها ساختند .»

امام صادق‏علیه السلام نیز فرموده اند : سنگهای زیرین اسلام سه چیز است : ۱) نماز ۲) زكات ۳) ولایت ، كه هیچیك از اینها بدون دیگری صحیح نیست ».

امام خمینى (ره)، نخستین فقیهى است كه پس از آنكه مبحث دیرینه ولایت‏فقیه و حكومت اسلامى را در قالب‏تئورى بیان داشت، آن را مستقلا به مقام‏عمل نیز درآورد. فصل اول

مفاهیم وکلیات مفهوم نظام سیاسی اسلام مجموعه منسجمی از کنش ها و واکنش ها، اصول و قواعد حاکم بر رفتارهای اجتماعی که بر پایه مبانی اعتقادی اسلام استوار شده و در مسیر کمال حقیقی و قرب انسان به خدا گام برمی دارد.
در فرهنگ معین، سیاست به معنای حكم راندن به رعیت و اداره كردن امور داخلی و خارجی كشور و همچنین به معنای داوری، سزا، تنبیه و جزا آمده است.

در لغت‌نامه دهخدا، سیاست به معنی تدبیر، مصلحت و دوراندیشی آمده است.

صاحبنظران، بیش از 200 تعریف راجع به سیاست شمرده‌اند كه در اینجا به چند تعریف اصطلاحی مهم آن می‌پردازیم.
سیاست
1. سیاست به مثابه علم قدرت

نظریه‌پردازان غربی، غالباً سیاست را علم قدرت شمرده‌اند و افراد زیادی نیز در ایران به طور آشكار و روشن آن را پذیرفته‌اند موریس دوورژه با نقد تعاریف دیگر و دفاع از تعریف خود، سیاست را علم قدرت نامیده است.

اندیشمندانی چون جوزف فرانكل، ماكیاول نیچه، فرانكلین لووان بومرو و … چنین تعریفی از سیاست دارند.

2. سیاست به معنی علم دولت

عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان غربی، سیاست را علم دولت نامیده و آن را به معنی علمی كه رفتار دولت را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد تعریف نموده‌اند. به عنوان مثال، رافائل می‌گوید: آنچه به دولت مربوط می‌باشد یك امر سیاسی است. او معتقد است كه تاریخ نظریه‌های سیاسی عمدتاً درباره دولت است.

بلونشلی نیز می‌گوید: علم سیاست به معنای درست كلمه، علمی است كه دولت را بررسی كند.

تعاریف فوق چنان اهمیتی در سیاست دارند كه دانشمندان سیاسی را به دو گروه عمده اندیشمندان قدرت محور و نظریه‌پردازان دولت محور تقسیم نموده‌اند.
3. سیاست به معنی هدایت مردم واداره امور جامعه

در بین نظریه‌پردازان مسلمان، امام خمینی(ره) ، سیاست را دقیقاً در معنای تمشیت واداره امور بكار برده‌اند و تمشیت در بیانات ایشان، یعنی رو به راه كردن كارها چه سیاسی و چه غیر سیاسی.
تمشیت در فرهنگ معین به معنی روان كردن، راه انداختن و سامان دادن نیز آمده است.
”سیاست این است كه جامعه را هدایت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه و تمامی ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را به طرف چیزی كه صلاحشان هست هدایت كند“
( صحیفه امام. ج 13، ص 432)

سیاست عین دیانت
قرآن كریم هم بر اصل حكومت تاكید دارد و هم بر نوع حاكمیت و در آیات متعددی ایجاد قانون و حاكمیت مطلق را از آنِ خداوند می‌داند: «ان الحكم الالله» انعام/57.

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 19
حجم فایل 114 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 19 صفحه

نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی بنام خدا هدف ارتقا توانمندیهای پیشرفته آزمایشگاهی با تخصص های خاص

اجرای اثربخش و کارآمد طرح در سطح کشور مراحل اجرایی طرح تشکیل پنج کمیته راهبردی

تعیین الویت ها (محصول و آزمون)
برنامه ریزی و تعیین نیازهای تجهیزاتی
آموزش و انتقال تکنولوژی
امور بین الملل
کمیته برنامه ریزی و نظارت
مراحل اجرای کشوری در کمیته راهبردی برنامه ریزی و نظارت تشکیل جلسات رایزنی وسیاستگذاری

انتخاب سرگروهها و همکاران معین

تنظیم تفاهم نامه
غلات، آرد، خشکبار و تنقلات میوه، سبزیجات و صیفی جات برنج و چای، صیفی و میوه جات فرآورده های گوشتی دریایی و پروتئینی فرآورده های لبنی بسته بندی و پوشش های مواد غذایی و تستهای سریع روغن های خوراکی نوشیدنی ها،آب میوه، آب معدنی و عسل ادویه جات- زعفران انواع مواد غذایی آبهای بسته بندی برنج و گندم و دانه های روغنی کلیه مواد غذایی پایان

 


توجه: متن بالا بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت نحوه مدیریت و نگارش فرایندهای آموزشی

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 52
حجم فایل 3.331 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 52 صفحه

1 2 نحوه مدیریت و نگارش فرایندهای آموزشی 2 فرآیند گروهی از وظیفه‌های هم‌ پیوند است كه با همدیگر نتیجه‌ای را ایجاد می‌كنند.
فرآیند مجموعه‌ای مشخص و مرتب شده از فعالیتهای كاری در یك محدوده زمـانی و مكانی معین است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعریف روشنی از ورودیها و خروجیها، ساختاری برای عملكرد ارائه می‌دهد. 3 تعریف نگرش : رویكرد و زاویه‌ای كه آدمی از روزنه و یا از طریق آن ،
به تحلیل پدیده‌های پیرامون خود پرداخته و ارتباطات
بین خود و آنها را تعیین و برقرار می‌سازد . تعریف فرایند : 1- مجموعه‌ فعالیتهایی است كه داده‌ها ( ورودیها ) را
به ستانده‌ها ( خروجیها ) تبدیل می‌كند .
2- یك فعالیـت كه با استفاده از منابـع و بصـورت
هدایت شده در جهت كسب توانایی برای تبدیل
داده ها به ستانده‌ها عمل می‌كند را می‌توان
به عنوان یك فرایند در نظر گرفت . 4
درونداد ها برونداد ها فرآیند 1 2 4 3 3 1 تصویر فرآیند 5 People
Materials
Money
Information Goods/Services
Profits/Losses
Employee Growth
Satisfaction A SIMPLIFIED PROCESS FEEDBACK Technology
Management 6 اجزاء سیستم به شرح زیر می‌باشد:
ورودیها Inputs
خروجیها Out puts
فرآیند Process
بازخوردFeedback
محیط Environment فرآیند محیط خروجیها ورودیها باز‌خورد سیستم: (SYSTEM) 7 فرایند آموزشی با نگرش سیستمیک تجزیه و تحلیل
و شناخت سیستم
به طورکلی تدوین و تنظیم اهداف
سازمانی و شخصی بررسی و شناخت
نقاط قوت و ضعف
(درسطح بخش یا واحدها) تدوین گزینه ها ی مختلف
برای انجام و روند اقدامات انتخاب و درنظرگرفتن
اولویت ها برمبنای
اثربخشی و ارزشیابی پیاده کردن و
اجرای برنامه ارزشیابی و
کنترل و بازبینی بازخوری آنی 8 هر فعالیتی كه از منابعی برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها استفاده می‏كنند، به عنوان یك فرایند محسوب می گردد. سازمانها باید فعالیتها و منابع را در قالب فرایندهای مرتبط به هم مدیریت كنند.
به عمل شناسایی و مدیریت نظامند فرایندهای موجود در یك سازمان و به ویژه تعاملات میان چنین فرایندهایی نگرش فرایندی گویند. فرایند و نگرش فرایندی ورودی خروجی 9 1- برای كاركرد موثر یك سازمان ، شناسایی و
ادارة فعالیتهای به هم وابسته ضروری است . 2- نگرش فرایندی ، به سازمان امكان می‌دهد تا روی ارتباط
بیـن تك تك فرایندهای موجود در مجموعه‌ای از فرایندها و نیـز
تركیب و تعامل آنها ، كنترل مستمر داشته باشد . مزایای نگرش فرایندی
10 Do Check Plan Act عملكرد زمان خط بهبود سازمان PDCA راهنمایی برای حل مسئله 13 نیازسنجی روشن سازی و بیان مسئله طراحی گام های (راه حل) رسیدن به هر یک از اهداف اهداف کلی و اختصاصی انجام گام ها ارزشیابی نیازسنجی 14 نیازسنجی تشخیص نیازهای آموزشی همیشه آسان نیست.
روش های پیشنهادی برای تشخیص نیاز :
1 – مقایسه با استاندارد : فرایند و نتایج آموشی با استاندارد و یا اهداف ویژه شغل آینده وی اندازه گیری شود. 15 نیازسنجی تشخیص نیازهای آموزشی همیشه آسان نیست.
روش های پیشنهادی برای تشخیص نیاز :
2- برآورد نیازهای شغلی : مهارت‪ها و دانش‪های به خصوصی كه مناسب با شرح وظیفه آینده حرفه ای دانشجو مقایسه شود. 16 نیازسنجی تشخیص نیازهای آموزشی همیشه آسان نیست.
روش های پیشنهادی برای تشخیص نیاز :
3 – تجزیه وتحلیل برنامه های آموزشی: اثر بخشی برنامه آموزشی و موفقیت آن در رسیدن به اهداف تجزیه و تحلیل شود و اگر انحرافی وجود داشت مشخص گردد. 17 نیازسنجی تشخیص نیازهای آموزشی همیشه آسان نیست.
روش های پیشنهادی برای تشخیص نیاز :
4- تحقیق در دانشجویان: پرسیدن از دانشجوویان جهت پی بردن به مشكلاتی كه در كارشان داشته اند و آنچه باید به آنها برای از بین بردن مشكل آموزش داده شود. 18 نیازسنجی تشخیص نیازهای آموزشی همیشه آسان نیست.

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت موتورهای هیدروژنی

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 39
حجم فایل 1.621 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 39 صفحه

موتورهای هیدروژنی

مقدمه موتورهای هیدروژنی عاملی برای حل مساله انرژی و محیط زیست.

آیا سوخت پاك واقعیت است یا خیال و آیا روزی خواهد رسید كه سوختی بی پایان در دست بشر قرار گیرد؟ اینها همه سوالاتی است كه ذهن دانشمندان و مهندسان خودرو را به خود مشغول كرده است. اما این سوالات دیگر خیال نیست، بلكه ممكن است در چند دهه آینده به واقعیت نزدیك شود، اما این شاه‌كلیدی كه دانشمندان به آن نزدیك شده‌اند چیست؟ هیدروژن، یكی از فراوان‌ترین عناصر در طبیعت است. سوختن هیدروژن با انرژی زیاد تنها خروجی آب را در پی دارد؛ پس آیا هیدروژن می‌تواند تمام مشكلات گذشته را حل كند؟ البته تكنولوژی چنین موتوری بسیار پیچیده‌تر است و در حال حاضر، تاسیسات سوخت‌رسانی چنین خودرویی نیز بسیار گران قیمت است. منابع انرژی های نو و تجدید پذیر در جهان عبارتند از: -1انرژی بیوماس)كه حاصل از سوخت های گیاهی و یا پسماند گیاهان جنگلی وكشاورزی است ( -2انرژی آبی -3انرژی خورشیدی -4انرژی باد -5انرژی گرمایی -6انرژی هسته ای -7 انرژی حاصل از تخمیر فضولات حیوانیو گیاهی -8 انرژی حاصل از هیدروژن موجود در معادن زغال سنگ -9 انرژی روغنهای گیاهی به منظور سوخت خودروهای دیزل -10 انرژی حاصل از هیدروژن حاصل از هیدرولیز آب روزانه در ایران بیش از 45 هزار تن زباله شهری در كشور تولید می شود كه این مزان ظرفیت تولید 15 میلیون كیلووات ساعت انرژی را دارا می باشد.بر اساس بررسی های صورت گرفته از هر متر مكعب بیو گاز تولید شده از زباله های شهری 5 كیلووات ساعت انرژی می توان به دست آورد.كه با این روش تنها از طریق همین زباله های شهری می توان انرژی زیادی به دست آورد. میزان مصرف انرژی میزان مصرف انرژی در بعضی از كشور های خاورمیانه میزان مقبولیت سوخت هیدروژن استفاده از سیستم انرژی هیدروژنی در مصارف روزمره کاربرد سیستم انرژی هیدروژنی، در بسیاری از مصارف زندگی روزمره شهری توسعه یافته است؛ از حمل و نقل و سرماسازی برای نگهداری مواد غذایی گرفته تا روشنایی و تولید برق، پخت و پز و تهویه مطبوع و…

هیدروژن، مناسب­ترین سوخت برای تولید الکتریسیته است و می­تواند با بازدهی بیشتری نسبت به بقیه سوخت­ها، در باتری­های سوخت، که در معرض محدودیت های چرخه کارنو نیستند، به الکتریسته تبدیل شود. امروزه باتری­های خانگی با قدرت 40کیلو وات و بازده 80درصد، مورد مصرف قرار گرفته است. یک باتری سوخت هیدروژنی قادر است تمامی نیازهای برقی یک خانه را تأمین کند. دراین حالت، سیستم های پیچیده، گران و سنگین حمل و توزیع الکتریسته از باتریهای سوخت یا طرح های دیگر، می توان از آنها در گرم کردن گرمکن های مقاومتی برقی و سرد کردن سیستم های معمولی تصفیه هوا و گرم و سرد کردن سیستم های تهویه مطبوع بهره جست . مزایای استفاده از سوخت هیدروژنی چشم انداز استفاده از سوخت هیدروژنی به جای سوخت فسیلی در امور حمل و نقل را عامل زیر تعیین می کنند : برتری نسبی خواص هیدروژن در مقایسه باسوختهای فسیلی. تلاش و تحقیق روزافزون برای رفع معایب و مسائل سیستم انرژی هیدروژنی وزن هیدروژن در مقایسه با سوختهای فسیلی برای به دست آوردن مقدار معینی انرژی تقریبا یک سوم، اما حجیم تر است. برای مقداری معین از انرژی، هیدروژن به شکل مایع 8/3برابر بنزین و در حالت گازی 6/3 برابر گاز طبیعی حجم را اشغال می کند البته در عمل این اضافه حجم 20 تا 25 درصد کمتر است، زیرا هیدروژن بسیار موثرتر از سوختهای فسیلی به سایر شکلهای انرژِی مصرفی، تبدیل می شود سرعت زیاد شعله و محدوده وسیع احتراق، هیدروژن،آنرا به سوختی مناسب برای موتورهای درون سوز، توربینهای گازی و موتورهای جت تبدیل کرده است هیدروژن در موتورهای درون سوز می تواند با بازدهی 12 تا 20 درصد بیش از سوختهای فسیلی به انرژی …

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت مردم سالاری دینی

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 58
حجم فایل 1.079 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

 

تعداد اسلاید : 58 صفحه

1 مردم سالاری دینی دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینی 2 برخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛
بعضی دیگر نیز پذیرش آن را مستلزم نوعی تسامح در مفهوم دمکراسی در ترکیب مردم سالاری دینی می دانند و معتقدند که دمکراسی در اینجا، صرفا به معنی روش و شکل حکومت است نه فلسفه و مبنای آن.
در مقابل، برخی پذیرش مردم سالاری دینی را مستلزم ایجاد نوعی محدودیت در مفهوم و تعریف دین و گستره آن، تفسیر می کنند.
عده ای نیز این تعبیر را یک مفهوم ترکیبی از دو جزء درون دینی (دین) و برون دینی (دمکراسی ) ‌می‌دانند.
و عده ای دیگر آن را مفهومی بسیط و کاملا درون دینی می دانند.

سوالات اساسی درباره مردم سالاری دینی 3 چه برداشتی از دین در اینجا مورد نظر است؟ حداقلی، حد وسطی یا حداكثری؟
چگونه می‌توان در عین پذیرش مردم سالاری به عنوان مبنای حكومت، حرف از مشروعیت دینی برای حكومت نیز به میان آورد؟
اصولاً مبنای مشروعیت دینی حكومت از دیدگاه اسلام چیست؟ خدا؟ مردم؟ خدا و مردم؟ یا …
آیا لازمه عدم پذیرشٍ تعارض در نظریه مردم سالاری دینی، پذیرفتن مرتبه روشی و شكلی مردم سالاری است یا اینكه می‌توان در عین پذیرش مردم سالاری به عنوان مبنا و فلسفه، سخن از مردم سالاری دینی نیز به میان آورد؟
اگر مردم نیز در مشروعیت دینی حكومت نقش دارند، این نقش، چگونه با مشروعیت الهی حكومت، قابل جمع است؟

مفهوم دموکراسی1 ظاهراً اصطلاح دموکراسی در ابتدا در اندیشه فلسفی و سیاسی یونان باستان مطرح شد. افلاطون دموکراسی را به عنوان سیستمی که توسط حکومت شوندگان اداره می شود در تقابل با سیستم های؛ 1- مونارشی که توسط یک فرد حکم رانده می شود
2- اولیگارشی که توسط طبقه نجبگان محدود اداره می شود
3- تیموکراسی که توسط طبقه ملاکین اداره می شود ؛ قرار داد. ارسطو دموکراسی را « نظامی می داند که اجازه شرکت را به همگان می دهد»و آبراهام لینکلن – از اولین روسای جمهور امریکا- آن را «حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم» می داند. 4 مفهوم دموکراسی2 «دمکراسی شکل سیاسی دولت است در جایی که قدرت حاکم، مأخوذ از مردم باشد، خواه از طریق رفراندوم مستقیم (در دموکراسی مستقیم) خواه از طریق نمایندگان منتخب مردم(در دموکراسی نمایندگی). این اصطلاح از ریشه یونانی δημοκρατία (dēmokratía) به معنای “حکومت مردم” اخذ شده است. که مرکب است از دو واژه δῆμος (dêmos) به معنای مردم و κράτος (krátos) به معنای قدرت ، این ترکیب در میانه قرون چهارم و پنجم پیش از میلاد، ابداع شد تا سیستم های سیاسی را از هم تفکیک کند.» 5 مفهوم دموکراسی3 «برابری و آزادی از دوران باستان به مثابه مهمترین شاخصه های دمکراسی دانسته شده است. این اصول در این قاعده که همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند و در دسترسی به قدرت مساوی هستند؛ تجلی می یابد. مثلاً در دمکراسی نمایندگی هر رای وزن یکسان دارد و هیچ مانعی را نمی توان در برابر نماینده شدن افراد قرار داد و آزادی شهروندان از طریق حقوق مشروع، تضمین می شود و آزادی ها عموماً توسط قانون اساسی حمایت می گردد.»
6 مفهوم دموکراسی4 دیوید بیتهام و کوین بویل در کتابی که زیر نظر یونسکو منتشر شده :
«دموکراسی به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد و تصمیم گیری جمعی در مقابل نوعی دیگر از تصمیم گیری به نام تصمیم گیری فردی قرار دارد که در آ ن، افرادی خاص به تنهایی از سوی بقیه تصمیم گیری می کنند …دموکراسی در مفهوم خود بیان کننده این آرمان است که تصمیماتی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می گذارد، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع، گرفته شود و همچنین کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری بر خور دار باشند. به عبارت دیگر، وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع، بیشتر تحقق یابد آن اجتماع، دمکراتیک تر خواهد شد.»

 


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان