مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word

مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word

مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word

 کلید واژه: ماهواره مخابراتی، طراحی آماری، داده کاوی آماری، روندنمای طراحی آماری ماهواره.  فهرست
 فصل 1) مقدمه1
1-1) كلياتعلمآمار[2]4
1-1-1) آمار استنباطی[3]7
1-1-2) تعریف رگرسیون8
1-1-3) نرم افزار SPSS[4]9
1-1-4) تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی[3]12
1-1-5) فرآیندهای داده کاوی14
فصل 2) طراحی مدار ماهواره18
2-1) عوامل مؤثر در انتخاب مدار[1]18
2-1-1) عملکرد پرتابگرها18
2-1-2) ماهواره‌هايمخابراتي واقع در مدارهاي کم ارتفاع (لئو)19
2-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای21
2-2)…

مدلسازی و تحليل آيروالاستيک بال و بدنه يک هواپيمای جنگنده word

مدلسازی و تحليل  آيروالاستيک بال و بدنه  يک هواپيمای جنگنده word

مدلسازی و تحليل آيروالاستيک بال و بدنه يک هواپيمای جنگنده word

فهرست مطالبعنوان صفحه
فهرست جدول­ها. ر
فهرستشكل­ها. ش
فهرست نشانه­هاي اختصاري. ف
فصل اول:مقدمه. 1
1-1- پيشگفتار. 1
1-2-تاریخچه رویدادهای آیروالاستیسیته و فلاتر. 3
1-3-هدف تحقیق. 19
فصل دوم: مبانی آیروالاستیسیته. 21
2-1- مقدمه. 21
2-2- آیروالاستيسيته. 22
2-3- مدل تير براي بال يک بعدي. 26
2-3-1- ديدگاه مقادير ويژه و توابع ويژه. 29
2-3-2- روش گالرکين با در نظر گرفتن خواص بال متغير. 31
2-4- آناليز کلاسيک فلاتر. 36
2-4-1- فلاتردر سيستمهاي دو درجه آزادي. 37
2-4-2- روشهاي…

مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر word

مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر word

مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر word

 فهرست مطالبفصل اول مقدمه1
1- مقدمه2
1-1- تاریخچه موضوع4
فصل دوم مدل سازی دینامیکی11
2- مدل سازی دینامیکی12
2-1- مدل سازی سیستم های چند جسمی با اجزاء صلب- انعطاف پذیر15
2-1-1 دیدگاه انباشتگی15
2-1-2- مدل سازی تعاملی صلب- انعطاف پذیر18
2-2- معادلات لاگرانژ در حالت شبه مختصات23
2-2-1- انگیزه روش شبه مختصات23
2-3- مدل سازی دینامیکی ماهواره با صفحات انعطاف پذیر26
2-3-1- مدل تحلیلی26
2-3-2- مدل در نرم افزار ADAMAS41
فصل سوم کنترل ارتعاشات46
3- کنترل ارتعاشات47
3-2- کنترل…

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

چکیدهدر این پایان نامه دو روش مختلف کنترلی برای کنترل مد تحریک یک ژیروسکوپ محور z طراحی می شود. روش اول یک کنترلر PD است که با استفاده از روش زیگلر- نیکولز طراحی می گردد و به این شکل تخمین سرعت دورانی ورودی ممکن می شود. این تخمین با استفاده از روش حداقل مربعات بازگشتی انجام می پذیرد. به این صورت یک راه ساده تر برای طراحی کنترلر ارائه می کند و می تواند در مواقعی که اغتشاشات خارجی و نویز کوچکی در سیستم وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. روش دوم…

طراحي بهينه مقاوم مشارکتي با رويکرد چندهدفي براي حامل فضايي با احتساب عدم قطعيت word

طراحي بهينه مقاوم مشارکتي با رويکرد چندهدفي براي حامل فضايي با احتساب عدم قطعيت word

طراحي بهينه مقاوم مشارکتي با رويکرد چندهدفي براي حامل فضايي با احتساب عدم قطعيت word

 کلمات کلیدی: حامل فضایی- ماهواره ­بر- طراحی مفهومی- طراحی بهینه چند موضوعی- طراحی مقاوم-طراحی چند هدفی- عدم قطعیت- طراحی بهینه مشارکتی فهرست مطالب
هدف……….1
مقدمه…….2
فصل اول) حامل های فضایی5
1-1- مقدمه6
1-2- مروری بر فعالیت‌های انجام‌گرفته6
1-3-تعريف موشک حامل9
1-4- تقسیم‌بندی موشک‌های حامل10
1-4-1- کلاس وزني موشک‌های حامل10
1-4-2-محدوده کاربردي موشک‌های حامل11
1-4-3-بار محموله موشک‌های حامل11
1-4-4تعداد دفعات مصرف11
1-4-5-نحوه…

تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory

تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory

تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory

 لغات کلیدییشبیه ساز میدان مغناطیس، مگنتورکر ،تجهیزات تست آزمایشگاهی ،حلقه های هلمهولتز ،گشتاور دوقطبی مغناطیسی ،زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ،شبیه ساز میدان مغناطیسی فضایی ، کنترل اتوماتیک شبیه ساز میدان مغناطیسی
1- مقدمه…. 17
2- مروري بر مدلهاي ژئومغناطيسي. 19
3- معرفي مدل مغناطيسي جهاني آمريکايي/انگليسي براي سال 2005-2010 (WMM)…….. 21
1-1 تکنیک مدلسازی…… 21
1-2 اطلاعات بدست آمده از داده ها و کنترل کيفيت.. 28
1-2-1- داده هاي ماهواره…… 28
3-1-1-………..

بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word

بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده  با  ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word

بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word

 کلمات کليدي: آيروالاستيسيته-فلاتر پانل – پانل تقويت شده – الگوريتم ژنتيک – ناپايداري ديناميکي-مود فرضيفهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و تاريخچه.. 1
1-1- مقدمه.. 1
1-2- تاريخچه فلاتر و مروري برکارهاي پيشين.. 4
فصل دوم: آيروالاستيسيته و مفاهيم آن.. 13
2-1- آيروالاستيسيته.. 13
2-2- پديده‌هاي آيروالاستيک.. 14
2-2-1- پديده هاي استاتيکي.. 15
2-2-1-1- واگرايي.. 15
2-2-1-2- اثرپذيري و معکوس پذيري سيستم کنترل سطوح.. 17
2-2-2- پديده هاي ديناميکي.. 18
2-2-2-1- بافتينگ…..

در مورد انرژی اتمی و تحقیقات دانشجویی

در مورد انرژی اتمی و تحقیقات دانشجویی

با سلام اگه میخواهید از انرژی اتمی چیزهای جالبی بدونید این فایل را دانلود کنید اونم با تخفیف ویژهانرژی هسته ای از معدن تا نیروگاه …

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

چکیدهدر این پایان نامه دو روش مختلف کنترلی برای کنترل مد تحریک یک ژیروسکوپ محور z طراحی می شود. روش اول یک کنترلر PD است که با استفاده از روش زیگلر- نیکولز طراحی می گردد و به این شکل تخمین سرعت دورانی ورودی ممکن می شود. این تخمین با استفاده از روش حداقل مربعات بازگشتی انجام می پذیرد. به این صورت یک راه ساده تر برای طراحی کنترلر ارائه می کند و می تواند در مواقعی که اغتشاشات خارجی و نویز کوچکی در سیستم وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. روش دوم…

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

در این برنامه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین در حالت غیرخطی انجام گرفته شده است. محیط شبیه سازی به صورت غیر خطی و در فضای نرم افزار سیمولینک می باشد. در این شبیه سازی از یک هواپیمای مدل ساخت دانشگاه کانزاس به نام چشم شاهین استفاده شده است. این هواپیما یک مدل متعارف ساده بوده و شرایط پروازی نیز در ارتفاع 305 متر از سطح دریا با سرعت 27 متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است. مبنای این شبیه سازی بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده آن در مقابل…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان