دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf 
 
  
فهرست مطالب
مقدمهعلائم شناسی چیستنشانه های د ف ی ن ه ه ا را بشناسیمبدیهیات علم آثار و علادم شناسیرمزگشایی نشانه هاقواعد و مباحث نشانه هاادله های قوی وجود گ ن جعادات و آداب پنهان کردن د ف ی ن هتکنیز و فرهنگ ترمیزروشهای دفن در بین مللتفاوت بین کنز و د ف ی ن هنشانه ها و علائم !از توهم تا واقعیتامور بدیهی در علم نشانه هامعانی علامت های مختلفنشانه چرا در سخره و سنگ هاانواع محل های قرار دادن نشانه…

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf 
جوغنها به صورت افقی روی سطح سنگ ، عمودی بر دیواره سنگ و مایل وجود دارند که همگی نشانه وجود قبرند مگر اینکه نماد های دیگری نیز به همراه آن بکار گرفته باشند که این نمادها میتوانند نشانه وجود هدایا باشند .
 
جوغن در زبان آریاییان به معنی کاسه می باشد . در بعضی متون نیز از جوغان میتوان معنی هاون را برداشت نمود . در هر صورت مفهومی که منتقل میکند فضایی دایره شکل است که پیرامون و اطرافش به وسیله سنگ ، فلز ، سفال و هرچیز…

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf 
تفسیر بیش از 350 نوع جوغن
کتابی کاربردی و بسیار ارزشمند
تصاویری از مطالب کتاب

 
قیمت اصلی این کتاب ارزشمند 2 میلیون تومان میباشد
اما شما با مبلغ ناچیز 7800 تومان میتوانید اقدام به تهیه
این کتاب از فروشگاه ما کنید.
 …

دانلود کتاب اسرار نشانه ها pdf

دانلود کتاب اسرار نشانه ها pdf

دانلود کتاب اسرار نشانه ها pdf

دانلود کتاب اسرار نشانه ها pdf 
دانلود رایگان 10 صفحه اول کتاب اسرار نشانه ها  اینجا کلیک کنید
 
توجه توجه:
( در صورت علاقه میتوانید در پایین صفحه قسمت پرداخت و دانلود کتاب را به صورت کامل دانلود کنید )
 
 

 …

دانلود کتاب چشم طلایی pdf

دانلود کتاب چشم طلایی pdf

دانلود کتاب چشم طلایی pdf

 دانلود کتاب چشم طلایی pdf
 

 
فهرست مطالب از نظر حقوقی دفینه چیست ؟قبل از هر چیزی نشانه های دفینه را بشناسیمنشانه های دفینه چگونه رمز گشایی میشوند
تجربیات جدید در خصوص گنج یابی
آموزش روش های صحیح انجام مراحل پنج گانه گنج یابی
معانی آثار و علائم دفینه و گنج ها :
تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم دفینه در علم باستان شناسی شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز گشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ،…

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf 
 
  
فهرست مطالب
مقدمهعلائم شناسی چیستنشانه های د ف ی ن ه ه ا را بشناسیمبدیهیات علم آثار و علادم شناسیرمزگشایی نشانه هاقواعد و مباحث نشانه هاادله های قوی وجود گ ن جعادات و آداب پنهان کردن د ف ی ن هتکنیز و فرهنگ ترمیزروشهای دفن در بین مللتفاوت بین کنز و د ف ی ن هنشانه ها و علائم !از توهم تا واقعیتامور بدیهی در علم نشانه هامعانی علامت های مختلفنشانه چرا در سخره و سنگ هاانواع محل های قرار دادن نشانه…

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf

دانلود کتاب میراث زرین pdf 
 
  
فهرست مطالب
مقدمهعلائم شناسی چیستنشانه های د ف ی ن ه ه ا را بشناسیمبدیهیات علم آثار و علادم شناسیرمزگشایی نشانه هاقواعد و مباحث نشانه هاادله های قوی وجود گ ن جعادات و آداب پنهان کردن د ف ی ن هتکنیز و فرهنگ ترمیزروشهای دفن در بین مللتفاوت بین کنز و د ف ی ن هنشانه ها و علائم !از توهم تا واقعیتامور بدیهی در علم نشانه هامعانی علامت های مختلفنشانه چرا در سخره و سنگ هاانواع محل های قرار دادن نشانه…

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf 
جوغنها به صورت افقی روی سطح سنگ ، عمودی بر دیواره سنگ و مایل وجود دارند که همگی نشانه وجود قبرند مگر اینکه نماد های دیگری نیز به همراه آن بکار گرفته باشند که این نمادها میتوانند نشانه وجود هدایا باشند .
 
جوغن در زبان آریاییان به معنی کاسه می باشد . در بعضی متون نیز از جوغان میتوان معنی هاون را برداشت نمود . در هر صورت مفهومی که منتقل میکند فضایی دایره شکل است که پیرامون و اطرافش به وسیله سنگ ، فلز ، سفال و هرچیز…

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf 
جوغنها به صورت افقی روی سطح سنگ ، عمودی بر دیواره سنگ و مایل وجود دارند که همگی نشانه وجود قبرند مگر اینکه نماد های دیگری نیز به همراه آن بکار گرفته باشند که این نمادها میتوانند نشانه وجود هدایا باشند .
 
جوغن در زبان آریاییان به معنی کاسه می باشد . در بعضی متون نیز از جوغان میتوان معنی هاون را برداشت نمود . در هر صورت مفهومی که منتقل میکند فضایی دایره شکل است که پیرامون و اطرافش به وسیله سنگ ، فلز ، سفال و هرچیز…

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf

دانلود کتاب جوغان نامه مرجع pdf 
تفسیر بیش از 350 نوع جوغن
کتابی کاربردی و بسیار ارزشمند
تصاویری از مطالب کتاب

 
قیمت اصلی این کتاب ارزشمند 2 میلیون تومان میباشد
اما شما با مبلغ ناچیز 7800 تومان میتوانید اقدام به تهیه
این کتاب از فروشگاه ما کنید.
 …

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان