مقاله آزمایش تامسون (۷ص Word)

مقاله آزمایش تامسون (۷ص Word)

مقاله آزمایش تامسون (۷ص Word)

عنوان: مقاله آزمایش تامسون (محاسبه نسبت بار به جرم الکترون) صفحات: ۷ صفحه
فرمت: word
شامل: مقدمه،توضیحات ،تصاویر مربوط به هر قسمت می باشد.
  ——————-
قسمتی از مقاله آزمایش تامسون (محاسبه نسبت بار به جرم الکترون):
 یعنی از قطب منفی بطرف قطب مثبت می باشد. اگرx فاصله بین آند و کاتد باشد کار نیروی F در این فاصله برابر است با تغییرات انرژی جنبشی ذرات . مقاله آزمایش تامسون از آنجاییکه کار انجام شده در این فاصله برابراست با…

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان