تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

چکیده پایان‌نامهپژوهش حاضر به با بهره‌گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه‌های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی است. همچنین با بهره‌گیری از داده‌های آماری استخراج شده از تولیدات علمی برخی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اوپک و شرکت‌های نفتی سعی در برآورد میزان تأثیرگذاری بحران‌های نظامی چهارگانه جنگ دوم خلیج فارس، 11…

تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389-1380)

تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389-1380)

تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389-1380)

چکیدهاین رساله به منظور تأکید بر اهمیت همزمان انگاره‌ها و عینیات در سیاست بین‌الملل به رشته تحریر در آمده است. این گزاره که در ذیل سازه‌انگاری یا نظریه اجتماعی روابط بین‌الملل مطرح می‌شود، در پیوند با مقوله امنیت، به نظریه یا چهارچوب مفهومی امنیتی کردن شکل می‌دهد و به تعبیر واضعان این چهارچوب، یعنی تیِری بالزاک فرانسوی و الی ویور دانمارکی، از قابلیت تحلیل رفتار حکومت‌ها در سطح خرد و کلان برخوردار است.
با ابتناء بر موارد…

تأثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان

تأثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان

تأثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان

فهرست مطالب 
فهرست مطالب… 1
فصل اول : کلیات تحقیق.. 8
بیان مساله. 9
پیشینه پژوهش…. 13
3- سوال اصلی پژوهش…. 15
سوالات فرعی.. 15
5- فرضیه اصلی.. 15
6-فرضیه های فرعی.. 15
7- مفروضه های پژوهش…. 16
8- متغیر های پژوهش…. 17
9- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 17
10- روش شناسی.. 18
1-7 انوع روش تحقیق :18
2-7 روش جمع آوری داده ها :18
11- مشکلات و تنگناهای احتمالی.. 18
12- اهداف و ضرورت پژوهش…. 19
13- جنبه های نو آوری و بدیع بودن پژوهش…. 19
14- سازماندهی پژوهش…. 19
فصل دوم : چهار چوب…

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد»

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد»

تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد»

فهرست مطالبعنوان صفحه
بخش اول : کلیات
1-1-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2-سوالهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-2-1-1پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-2-پرسشهای…

بررسي ميزان تأثير هويت قومي بر مشاركت سياسي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران

بررسي ميزان تأثير هويت قومي بر مشاركت سياسي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران

بررسي ميزان تأثير هويت قومي بر مشاركت سياسي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران

چکیده تحولات عمیق در عرصه ی ارتباطات در چارچوب فرآیند جهانی شدن ، هویتهای ملی را تحت تأثیر قرار داده است و موجب تقویت هویتهای فراملی از یک سو و هویتهای محلی و قومی از سوی دیگر شده است.
باید دانست که هویت ملی امروزه به ویژه در جوامع چند قومی به واقع متشکل از مولفه های هویتهای همه اقوام آن سرزمین است و نادیده انگاشتن هویتهای قومی و نگرش سیاسی ایشان در مسائل گوناگون به عدم مدیریت صحیح نسبتهای میان اقوام در سیاستگذاریهای کلان منجر می شود که…

آشنایی با جنگ نرم و راه های مقابله با آن ***

آشنایی با جنگ نرم و راه های مقابله با آن ***

آشنایی با جنگ نرم و راه های مقابله با آن ***

آشنایی با جنگ نرم و راه های مقابله با آن ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته علوم سیاسی بوده و در 36 صفحه تهیه شده است. 
در این تحقیق ما به تفصیل به بررسی جنگ نرم و راه های مقابله با آن می پردازیم . این تحقیق مشتمل بر مضامین زیر است :
 
مقدمه
تعریف جنگ نرم
مفاهیم زیبا
مفاهیم زشت
مدگرایی و تنوع طلبی
تاریخچه
بررسی علل و راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران
تکنیک‌های جنگ نرم
برای مقابله با جنگ نرم دشمنان چه راه هایی…

بررسي تأثير تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

بررسي تأثير تکليف گرايي بر  کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

بررسي تأثير تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

چکیده: کارآمدي سياسي از مهمترين مسائل نظامهاي سياسي است که ارتباط مستقيمي با بهبود کل نظام اجتماعي، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزايش مشروعيت و تداوم حکومت ها دارد. پيرامون ماهيت کارآمدي سياسي، عوامل تأثير گذار بر آن، ميزان ارتباط و نحوه تأثيرگذاري آن بر ساير موضوعات سياسي و چگونگي ارزيابي و سنجش آن، ديدگاههاي مختلفي در ميان انديشمندان سياسي وجود دارد. در اين پژوهش با بررسي و تحليل محتواي آثار و انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي…

بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس

بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس

بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس

فهرستعنوان صفحه
کلیات
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………4
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………5
ادبیات…

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک

بررسی عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک

فهرست مطالبچكيده :1
فصل اول:کلیات تحقیق.. 2
1-1-مقدمه. 3
1-2-بيان مسئله. 3
1-3- پیشینه پژوهش 4
1-4- سوالات پژوهش 6
1-5- فرضيات پژوهش 6
1-6- اهداف پژوهش 6
1-7- روش تحقیق. 7
1-8- نوآوری تحقیق. 7
1-9- سازماندهی تحقیق. 7
فصل دوم:ادبیات تحقیق.. 8
2-1-مقدمه. 9
2-2- موقعیت ژئوپلتیک (جغرافیایی) مصر. 9
2-3-موقعیت ژئوپلتیک ایران. 9
2-4- جمعیت شناسی مصر. 13
2-5- تاریخ مصر. 17
2-5-1- تاریخ سیاسی مصر پس از استقلال. 17
2-6- نظام سیاسی مصر. 22
2-7- احزاب مصر. 23
2-8- سیاست خارجی مصر پس از استقلال. 24
2-9-…

بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

 فهرست مطالب… 2
فصل اول.. 5
کلیات پژوهش…. 5
1-1- مقدمه. 6
1-2- خط لوله نابوکو. 7
1-3- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده12
1-3-1- عراق.. 12
1-3-2- آذربایجان.. 17
1-3-3- ترکمنستان.. 20
1-3-4- ایران.. 22
1-4- پیشينه نظری و تجربی موضوع. 24
1-4-1- ارزش شپلی.. 24
1-4-2- روش نوکلئولوس…. 25
1-4-3- مطالعات داخلی.. 26
1-4-2- مطالعات خارجی.. 29
4-4- اهمیت و ضرورت موضوع. 32
4-5- پرسش های پژوهش:33
ب : پرسش های فرعی:33
الف: فرضیه‌های اصلی:33
ب : فرضیه‌های فرعی:34
4-8 – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان